Pin lithium Deye áp cao (B0S-G)

  • Số lượng module mỗi chuỗi: 4 – 8 – 12
  • Điện áp bình thường: 51.2Vdc/1 module
  • Điện áp chuỗi: 180 ~ 691Vdc
  • Dung lượng: 100Ah
  • Kích thước: 580*590*1615 ~ 580*590*2200mm
  • Trọng lượng: 258 ~ 628kg
  • IP20